Tag på hospitalspraktik i udlandet med TryMedics

TryMedics

TryMedics giver dig en enestående mulighed for en hospitalspraktik i udlandet som studerende eller universitetsstuderende. Få et indblik i hospitalsmiljøet i 4-12 uger med en oplevelse der gør en forskel. Med en medicinsk erfaring gennem din praktik vil du blive rustet til en fremtidig sundhedsmæssig karriere. TryMedics tilbyder et praktikophold til alle der har færdiggjort en ungdomsuddannelse eller for dem der allerede er i gang med en relevant videregående uddannelse.  

Overvejer du mulighederne indenfor det sundhedsfaglige område?  

Med et praktikophold gennem TryMedics får du et fagligt indblik indenfor den medicinske sundhedssektor. Er du i tvivl om du ønsker en retning indenfor det sundhedsfaglige område er det en oplagt mulighed for at få et syn på hvordan en fremtidig karriere eventuelt kunne afspejle sig. Samtidig med praktikopholdet, vil du få et relevant supplement som du eventuelt kan anvende i din kommende kvote 2 ansøgning til drømmestudiet. Udover at opbygge en akademisk relevant erfaring får du en unik oplevelse med nye bekendtskaber. Du vil samtidig også være med til at hjælpe lige præcis der hvor der er særligt brug for det med projekter der gavner i udlandet som eksempelvis et ophold i Zanzibar eller Uganda. Det er en mulighed der kan skabe broer til kommende uddannelser indenfor medicin, sygepleje, jordemoder, odontologi eller fysioterapi.  

Tidligere studerende er ikke i tvivl om oplevelsens karakter  

Præstuderende og universitetsstuderende der tidligere har været med TryMedics til udlandet i praktikophold er ikke i tvivl om oplevelsens karakter. Alle ytrer den unikke oplevelse der har været at tage til udlandet som yderst positivt og givende for deres fremtidige studier og karrierer. Det har gavnet i forhold til at opleve andre kulturer og samfund indenfor det sundhedsfaglige område. Flere har deltaget som præ-studerende for at få be- eller afkræftet deres fremtidige studievalg, mens allerede studerende har styrket deres faglige kompetencer indenfor deres respektive studier. Flere beskriver den særlige mulighed som sjældent byder sig og oplevelser der ikke vil kunne findes nationalt eller den vestlige verden.  

TryMedics guider dig igennem hele praktikforløbet  

Der er ingen grund til at frygte et praktikophold i udlandet. TryMedics guider dig igennem hele processen. Både i forhold til forberedelse til opholdet, uanset om du vælger et observationsophold eller prøver kræfter som universitetsstuderende. Når først du har valgt det ønskede praktikophold sender TryMedics nøje beskrevet forberedelsesmateriale, så du er bedst muligt klædt på til de kommende oplevelser. Du vil blive informeret om behovet for forud indgåede vaccinationer, forsikring og flybilletter. Samtidig vil du blive budt velkommen i den interne Facebook-gruppe, hvor du sammen med andre praktikstuderende kan lave aftaler om at følges ad gennem praktikken, fra start til slut. Efter og under ankomsten til destinationen er der ligeledes skabt trygge rammer for opholdet. Efter en modtagelse af TryMedics personale sikres det, at hele praktikken forløber som planlagt og du har altid kyndig vejledning at gå til hvis du skulle blive i tvivl. Der er taget højde for at du trygt kan koncentrere dig om dit faglige ophold.